Integritetspolicy

Prepart Projekt ansvarar för webbplatsen du nu besöker via https://dpvwy.beeweb-red.io. Vi vill informera dig om insamling och behandling av personuppgifter när du besöker webbplatsen. Till personuppgift räknas all data som kan hänföras till dig personligen, tex. namn, address, e-mail, användarebeteende.

Från och med den 25 maj 2018 är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) gällande lag i Sverige. De personuppgifter som kommer samlas in, behandlas och användas sker i enlighet med dataskyddsförordningen, specifikt i enlighet med EU General Data Protection Regulation (GDPR) och beskrivs mer i detalj nedan.

 

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du har lämnat över till oss i samband med beställning och användning av våra tjänster, genom dina kontakter med oss, våra närstående bolag och tredje parter som handlar för vår räkning, när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev samt när du besöker våra webbsidor.

 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vid beställning och eller kontakt med någon i vår personal registreras namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer samt arbetsplats.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhanda våra tjänster, för att fullgöra uppsatta avtal med dig och för att administrera vår affärsrelation med dig. Personuppgifterna behandlas också för att förse dig med nyheter och information tjänster, samt för att förbättra och utveckla vår webbplats och våra tjänster.

Vi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. I de fall sådant sker, t.ex. vid systemmässig support och underhåll, sker det enligt särskilt högt ställda krav och avtal. Denna delning innebär att personuppgifterna kan överföras till och lagras utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) med stöd av Privacy Shield-principerna

 

Insamling av uppgifter på prepartprojekt.se

Om du besöker webbplatsen endast för informationssyfte så kommer vi inte att samla in några personuppgifter, utöver den data som din webbläsare skickar för att möjliggöra ditt besök på webbplatsen. Uppgifter som skickas är:

– IP adress
– Datum och tid för besöket
– Vilket innehåll på den specifika webbsidan som besöks
– Access status/HTTP status code
– Från vilken webbplats besöket görs
– Vilken webbläsare som används
– Vilket operativsystem som används
– Språk och version för den webbläsare som används.

 

Kakor

I tillägg kommer cookies att bli lagrade på din dator när du besöker webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk och används för att sända information mellan den webbläsare som du använder och den enhet som webbplatsen lagras på. En cookie innehåller normalt namnet på den domän som generar cookien, hur länge cookien är giltig och dess värde. Cookies kan inte installera några program eller virus på din dator

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten. Cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Prepart Projekt använder kakor på sin webbplats framför allt för att följa upp vilka sidor som besöks och för att använda datan till att vidareutveckla webbplatsen.

 

Aktivt samtycke

På webbplatsen har vi ingen särskild funktion för aktivt samtycke, utan utgår från att du stänger av webbläsarens funktion för lagring av kakor om du inte samtycker till lagring på din dator.

Nedan följer en redovisning av de kakor som används på vår webbplats. Observera att det kan finnas kakor som är knutna till någon speciell del/funktion på webbplatsen som inte är generell. Om det finns några felaktigheter eller om du har några frågor kring de kakor som används på den här webbplatsen, kontakta webbredaktionen.

 

Hantering av kakor

Du kan själv radera kakor från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras.

Här hittar du information om hur du hanterar kakor i din webbläsare:

Chrome (länk: https://support.google.com/…)
Safari (länk: https://support.apple.com/…)
Safari på iPhone och iPad (länk: https://support.apple.com/sv-se/HT201265)
Internet Explorer (länk: https://support.microsoft.com/…)
Firefox (länk: https://support.mozilla.org/…)
Opera (länk: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)

 

Våra kakor

Tabellen nedan listar de kakor vi använder på denna webbsida enligt deras namn, till vilket domännamn de hör, vilken information som lagras, hur länge de sparas i din webbläsare (giltighetstid), vilket syfte de fyller och om informationen kommer lämnas ut till tredje part.

NAMN DOMÄN 3:DE  PART GILTIGHETSTID SYFTE DATA
_ga google.com Google Analytics 2 år Används för att samla in information och användningsstatistik avseende vår webbsida. Kaka kan också användas av Google för att visa mer relevanta annonser i Googles produkter och tjänster. Information om skickade http-förfrågan, Google kampanjer, Google Ecommerce, Google Client IDs och inställningar i webbläsaren
fr Facebook.com Facebook 3 mån Används av Facebooks samarbetspartners i marknadsföringssyfte till Facebook-medlemmar. Krypterad Facebook ID, Browser ID

 

Google Analytics sparar data i 26 månader innan den raderas automatiskt.

 

Användning av tredjepartstillägg på webbplatsen (sociala medier)

Prepart använder Facebook som tredjepartstilläg.

Om du är inloggad på resp. tjänst kommer data automatiskt att sändas till respektive leverantör som i sin tur lagrar informationen (i händelse av att det är en leverantör från US kommer informationen lagras i USA).

Vi har inget inflytande över vilken data som samlas in eller hur datan behandlas, och vi känner heller inte till fullo till omfånget av data som samlas in, syftet eller hur länge datan lagras. Då leverantörerna samlar in datan via särskilda cookies rekommenderar vi att du raderar samtliga dina cookies i inställningarna för din webbläsare och loggar ut från resp. tjänst om du inte vill att detta sker.

Lagringen sker även om du inte är inloggad på någon av tjänsterna men information kopplas inte till din profil.

 

Adresser till respektive leverantör och URL till deras integritetspolicys:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php

 

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och som senast inom en månad.

 

Rättelse av personuppgifter

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

 

Radering av dina personuppgifter

Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

 

Begränsning av behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

 

Skydd av personuppgifter

Prepart Projekt utvecklar ständigt sina tekniska och organisatoriska processer för att möta kraven enligt Art. 32 GDPR i syfte att skydda användarens personuppgifter. Alla våra anställda, som är involverade i behandlingen av personuppgifter, lyder under datasekretess.

 

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på prepartprojekt.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn.

 

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på:

Maria Frykblom
maria@prepartprojekt.se

Personuppgiftsansvarig är Prepart Projekt med organisationsnummer:
559145-1546

 

Klagomål till tillsynsmyndighet

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för tillsyn enligt gällande dataskyddslagstiftning.