Färjestad Arenastad

Intill Löfbergs Arena och Färjestadtravet ska en helt ny arenastad byggas. Asfaltsytorna omvandlas till en levande stadsdel med både hyres- och bostadsrätter, handel, kontor och parkeringshus. Totalt handlar det om en yta på 100 000 m2 som kommer byggas i etapper under en 10-årsperiod.

Ny detaljplan ska arbetas fram och beräknas vara klar 2025.