Vi hittar nyttan
med fastigheter

Vad är egentligen fastighetsutveckling? För oss handlar det om att maximera värdet och nyttan av en fastighet. Inte bara ekonomiskt utan även mjuka värden.

 

Med vår syn på fastighetsutveckling ligger fokus på att skapa ta fram något unikt som skapar värde på flera olika håll. Byggnaden ska passa in i området samtidigt som den tillför något nytt och de som bor i fastigheten ska känna en stolthet över både boendet och byggnaden. Men hur uppnås detta? Det fantastiska och roliga med vårt arbete är att inget projekt är det andra likt. Men vi har kompetensen, erfarenheten och kontakterna för att vara med på hela resan, från idé och finansiering till genomförande och förvaltning. Varje överlämnande under ett projekt innebär en risk. Att vi kan vara med under hela projektet innebär alltså en större trygghet och säkerhet, både för bostadsköpare och samarbetspartners.

Idé

Idéer föds ofta genom god kunskap om marknaden och i samverkan med starka nätverk.

Ägarstruktur

Prepart Projekt har genom sina goda relationer till investerare möjlighet att anskaffa kapital till projekten.

Genomförande

Genom god kännedom om branschens konsulter och entreprenörer tillsätter Prepart Projekt en väl anpassad organisation för projektet. Projektmodellen är i huvudsak totalentreprenad med partnering. Ett gott resultat uppnås genom en hög grad av samverkan mellan projektets olika intressenter.

Utveckling

Utveckling av idén sker i nära samverkan med marknadens olika aktörer.

Finansiering

Prepart Projekt har genom kunskap och erfarenhet möjlighet att föreslå flera finansieringslösningar.

Förvaltning/Försäljning

Prepart Projekt har genom partners möjlighet att erbjuda både försäljning och förvaltning av våra projekt.