Edsgatans park

Edsgatans park erbjuder unik natur och ett lagom avstånd till staden

 

Edsgatans park är med sin gamla gårdsbebyggelse och parkliknande trädgård utpekad som kulturhistoriskt värdefull. Idag planerar vi för 6 villor och totalt 15 lägenheter i området, uppdelat i två delar av området med 3 respektive 2 radhus vardera. Ett naturskönt boende erbjuds kring skyddade äldre ädellövträd, kulturhistoriska stengärdsgårdar och vacker utsikt över Alstern. Endast 6 kilometer från Karlstads stadskärna bor du på en harmonisk plats utan att ha för långt till god service.