Edsgatans park erbjuder unik natur och ett lagom avstånd till staden

 

Edsgatans park är med sin gamla gårdsbebyggelse och parkliknande trädgård utpekad som kulturhistoriskt värdefull. Här har vi färdigställt 15 lägenheter i området, uppdelat i två delar av området med 3 respektive 2 radhus vardera. Ett naturskönt boende kring skyddade äldre ädellövträd, kulturhistoriska stengärdsgårdar och vacker utsikt över sjön Alstern.

Objekt

15 bostadsrätter,
3 lägenheter i
5 huskroppar (radhus)

Färdigställt

Hösten 2021

Arkitekt

Semrén & Månsson, Göteborg

Byggherre

Prepart Projekt